Review: RockMuZine (NL) 92/100

View article: https://rockmuzine.nl/2020/01/04/hex-a-d-astro-tongue-in-the-electric-garden/


‘Astro Tongue In The Electric Garden’ is het 4e album van deze Noorse band. Hex A.D. speelt progressieve Doom geserveerd met een jaren 60/70 sausje. Dit komt vooral door het toetsenwerk van Magnus Johansen die in het verleden heeft samengewerkt met Jon Lord en dat is ook in zijn spel duidelijk terug te vinden.

Hex A.D. is in 2011 opgericht door bandleider Rick Hagan en de inmiddels overleden producer Chris Tsangarides. De mannen van Hex A.D. hebben hiernaast ook nog artiesten live ondersteund en niet de minsten. Ik noem onder andere Blaze Bayley, Paul DiAnno, Bernie Marsden, Ripper Owens en gitarist Rowan Robertson die het meest bekend is van zijn periode bij Dio.

Op ‘Astro Tongue In The Electric Garden’ doen ook verschillende gastmuzikanten mee. Zanger Eirikur Haukson bekend van de Noorse Metal band Artch zingt een riedeltje mee en op ‘Hawks & Doves’ spelen Ken Hensley bekend van Uriah Heep en Thomas Tofthagen die zijn dagelijks brood verdient als gitarist bij Audrey Horne mee. Ook de al eerder vermelde Rowan Robertson, die overigens ook af en toe live op de planken gaat staan met Hex A.D., speelt gitaar op het bonusnummer ‘Grace And Pain’. Thema’s die aangesneden worden op het album zijn drugsmisbruik, psychedelica, Science Fiction en de Vietnam Oorlog die allemaal refereren naar de late jaren 60.

De productie is ook verzorgd door Rick Hagan en kan er mee door. Het had wat mij betreft nog wel wat heavier gemogen. Vooral de gitaren klinken wat te braaf voor dit soort muziek. ‘Astro Tongue In The Electric Garden bevat zes behoorlijk lange nummers en twee korte introotjes. ‘Elle Est Mort’ is een mooi akoestisch gitaarintro en ‘Au Revoir Jardin Electrique’ is een keyboard-intro wat de inleiding is voor ‘The Monsoon Suite’ wat bestaat uit de nummers ‘Hawks & Doves’, ‘Old Bones’ en ‘A Stone For The Bodies Not Found’.

Verder bevat de CD nog een bonusnummer namelijk ‘Grace And Pain’ wat zeker geen vullertje is en net zo sterk is als de andere nummers op het album. Beste nummer van het album is ‘The Day The Sky Exploded’, wat begint met een heerlijk smerige gitaarriff en daarna overgaat van Doom naar Prog. Savatage-achtige gitaarpartijen en melodieën, Opeth-achtige passages sterk beïnvloed door de jaren 70. Alle goeds wat de (Progressieve) Rockmuziek ons heeft geboden van de jaren 70 tot nu zit verweven in dit nummer zonder ook maar oubollig of onorigineel te klinken. Onbetwist hoogtepunt van het album. 2020 begint met ‘Astro Tongue In The Electric Garden’ in ieder geval al goed voor de liefhebbers van progressieve Doom. (92/100) (Fresh Tea)
English:

"Astro Tongue In The Electric Garden" is the 4th album from this Norwegian band. Hex A.D. plays progressive Doom served with a 60s / 70s sauce. This is mainly due to the keyboard work of Magnus Johansen who has collaborated with Jon Lord in the past and that is clearly reflected in his playing.

Hex A.D. was founded in 2011 by band leader Rick Hagan and the now deceased producer Chris Tsangarides. The men from Hex A.D. also have artists supported live and not the least. Among others, I mention Blaze Bayley, Paul DiAnno, Bernie Marsden, Ripper Owens and guitarist Rowan Robertson who is best known for his time with Dio.

Several guest musicians are also taking part in ‘Astro Tongue In The Electric Garden’. Singer Eirikur Haukson, known from the Norwegian Metal band Artch, sings a tune and on "Hawks & Doves" Ken Hensley, known from Uriah Heep and Thomas Tofthagen, who earns his daily living as a guitarist with Audrey Horne. The aforementioned Rowan Robertson, who incidentally also goes live on stage with Hex A.D., also plays the guitar on the bonus track ‘Grace And Pain’. Themes discussed on the album are drug abuse, psychedelics, Science Fiction and the Vietnam War, all of which refer to the late 60s.

The production is also provided by Rick Hagan and can continue. As far as I'm concerned it could have been a bit heavier. Especially the guitars sound a bit too good for this kind of music. "Astro Tongue In The Electric Garden contains six fairly long songs and two short intro songs. 'Elle Est Mort' is a beautiful acoustic guitar intro and 'Au Revoir Jardin Electrique' is a keyboard intro which is the introduction to 'The Monsoon Suite' which consists of the songs' Hawks & Doves', 'Old Bones' and' A Stone For The Bodies Not Found '.

Furthermore, the CD contains a bonus number namely "Grace And Pain" which is certainly not a filler and is just as strong as the other songs on the album. Best song on the album is "The Day The Sky Exploded", which starts with a wonderfully dirty guitar riff and then goes from Doom to Prog. Savatage-like guitar parts and melodies, Opeth-like passages strongly influenced by the 70s. All the good things that the (Progressive) Rock music has offered us from the 70s to the present are interwoven in this song without sounding too old-fashioned or unoriginal. Undisputed highlight of the album. 2020 starts with "Astro Tongue In The Electric Garden" good for fans of progressive Doom. (92/100) (Fresh Tea)